معنی و ترجمه کلمه stomach به فارسی stomach یعنی چه

stomach


يمينه ،معده ،ميل ،اشتها،تحمل کردن
روانشناسى : معده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها