معنی و ترجمه کلمه stomach به فارسی stomach یعنی چه

stomach


يمينه ،معده ،ميل ،اشتها،تحمل کردن
روانشناسى : معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها