معنی و ترجمه کلمه stomatogastric به فارسی stomatogastric یعنی چه

stomatogastric


وابسته به دهان ومعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها