معنی و ترجمه کلمه stomatous به فارسی stomatous یعنی چه

stomatous


دهان دار،روزنه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها