معنی و ترجمه کلمه stomp به فارسی stomp یعنی چه

stomp


پايکوبى ،لگد کوبى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها