معنی و ترجمه کلمه stone blind به فارسی stone blind یعنی چه

stone blind


کاملا کور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها