معنی و ترجمه کلمه stone dust به فارسی stone dust یعنی چه

stone dust


خاک سنگ
معمارى : گرد سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها