معنی و ترجمه کلمه stone-work به فارسی stone-work یعنی چه

stone-work


ساختمان سنگى ،بنائى با سنگ ،سنگ تراشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها