معنی و ترجمه کلمه stone به فارسی stone یعنی چه

stone


سنگ ميوه ،سنگى ،سنگ قيمتى ،سنگسار کردن ،هسته دراوردن از،تحجيرکردن
علوم مهندسى : سنگ
عمران : سنگ
معمارى : سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها