معنی و ترجمه کلمه stoppress به فارسی stoppress یعنی چه

stoppress


اخرين خبر( که هنگام شروع بچاپ روزنامه دران درج ميشود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها