معنی و ترجمه کلمه storage capacity به فارسی storage capacity یعنی چه

storage capacity


ظرفيت انباره ،گنجايش انباره
کامپيوتر : گنجايش انباره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها