معنی و ترجمه کلمه storage coefficient به فارسی storage coefficient یعنی چه

storage coefficient


عمران : ضريب ذخيره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها