معنی و ترجمه کلمه storage register به فارسی storage register یعنی چه

storage register


ثبات انباره
کامپيوتر : ثبات انباره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها