معنی و ترجمه کلمه stored program به فارسی stored program یعنی چه

stored program


بابرنامه انباشته
کامپيوتر : برنامه ذخيره شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها