معنی و ترجمه کلمه stored به فارسی stored یعنی چه

stored


انباشته ،ذخيره شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها