معنی و ترجمه کلمه storehouse به فارسی storehouse یعنی چه

storehouse


انبار سر پوشيده ، )storeroom(انبار،مخزن ،انبار کالا
معمارى : انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها