معنی و ترجمه کلمه stoutly به فارسی stoutly یعنی چه

stoutly


بطور محکم و نيرومند،با قوت قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها