معنی و ترجمه کلمه straddle trench به فارسی straddle trench یعنی چه

straddle trench


علوم نظامى : خندق يا نوعى سنگر عميق خطى کوتاه که معمولا براى تهيه مستراح اردوگاهى مورد استفاده قرار مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها