معنی و ترجمه کلمه straddle truck به فارسی straddle truck یعنی چه

straddle truck


علوم نظامى : نوعى خودرو چهارچرخ حمل بار و جراثقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها