معنی و ترجمه کلمه straight line code به فارسی straight line code یعنی چه

straight line code


کد مستقيم
کامپيوتر : کد خط مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها