معنی و ترجمه کلمه straightforwardness به فارسی straightforwardness یعنی چه

straightforwardness


بى پردگى ،رک گوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها