معنی و ترجمه کلمه straightness به فارسی straightness یعنی چه

straightness


راستى ،درستى
علوم مهندسى : درستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها