معنی و ترجمه کلمه strapped joint به فارسی strapped joint یعنی چه

strapped joint


علوم مهندسى : اتصال تسمه اى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها