معنی و ترجمه کلمه strapping به فارسی strapping یعنی چه

strapping


نوارپيچى ،ادم لات وبى پول ،تسمه زنى ،تسمه زده
الکترونيک : پيوند
ورزش : باند پيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها