معنی و ترجمه کلمه strate به فارسی strate یعنی چه

strate


جمعstratum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها