معنی و ترجمه کلمه strategic reconnaissance به فارسی strategic reconnaissance یعنی چه

strategic reconnaissance


قانون ـ فقه : بررسى مقدماتى وضع دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها