معنی و ترجمه کلمه strave به فارسی strave یعنی چه

strave


گرسنگى کشيدن ،گرسنگى خوردن ،از گرسنگى مردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها