معنی و ترجمه کلمه streamlined به فارسی streamlined یعنی چه

streamlined


علوم مهندسى : جريان خطى شکل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها