معنی و ترجمه کلمه strength properties به فارسی strength properties یعنی چه

strength properties


علوم مهندسى : خصوصيات استحکام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها