معنی و ترجمه کلمه strength به فارسی strength یعنی چه

strength


شدت ،استعداد رزمى ،توان رزمى ،تعداد نفرات ،قدرت رزمى ،مقاومت ،نيرو،زور،قوت ،قوه ،توانايى ،دوام ،استحکام
علوم مهندسى : مقاومت
عمران : استحکام
معمارى : مقاومت
شيمى : استحکام
روانشناسى : نيرومندى
و رزش : قدرت
علوم نظامى : استعداد نفرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها