معنی و ترجمه کلمه strep throat به فارسی strep throat یعنی چه

strep throat


(طب )گلو درد ميکروبى ،گلودرد استرپتوکوکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها