معنی و ترجمه کلمه stress strain relation به فارسی stress strain relation یعنی چه

stress strain relation


شيمى : رابطه تنش - کرنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها