معنی و ترجمه کلمه stress tolerance به فارسی stress tolerance یعنی چه

stress tolerance


روانشناسى : تحمل فشار روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها