معنی و ترجمه کلمه stretching به فارسی stretching یعنی چه

stretching


علوم مهندسى : شکل دادن انبساطى
قانون ـ فقه : اطاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها