معنی و ترجمه کلمه strict به فارسی strict یعنی چه

strict


اکيد،سخت گير،يک دنده ،محض ،نص صريح ،محکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها