معنی و ترجمه کلمه strigose به فارسی strigose یعنی چه

strigose


داراى کرک وابريشم هاى راست ،داراى موهاى زبر،شياردار،خط دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها