معنی و ترجمه کلمه strike out به فارسی strike out یعنی چه

strike out


از بازى خارج شدن ،وارد عمل شدن ،باطل کردن
ورزش : تمام کردن بازى با سه استرايک پى در پى در بخش دهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها