معنی و ترجمه کلمه stripe به فارسی stripe یعنی چه

stripe


خط يک ياردى( فوتبال امريکايى)،مارک ،علامت ،درجه نظامى ،پاگون ،خط راه راه ،يراق ،پارچه راه راه ،راه راه کردن ،تازيانه زدن
ورزش : خط يک ياردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها