معنی و ترجمه کلمه stripping test به فارسی stripping test یعنی چه

stripping test


ازمايش زدودن
معمارى : ازمايش زدودگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها