معنی و ترجمه کلمه strobilization به فارسی strobilization یعنی چه

strobilization


)strobiolation(تشکيل رشته ،باريک شدگى ،بند بند سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها