معنی و ترجمه کلمه stroke hole به فارسی stroke hole یعنی چه

stroke hole


ورزش : بخشى از بازى گلف که در انجا امتياز اضافى به حريف ضعيف داده مى شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها