معنی و ترجمه کلمه stroke به فارسی stroke یعنی چه

stroke


ضربه مهارشده ،ضربه با کنترل ،زمان ،مرحله ،سکته ،ضربه ،ضربت ،لطمه ،ضرب ،حرکت ،تکان ،لمس کردن ،دست کشيدن روى ،نوازش کردن ،زدن ،سرکش گذاردن( مثل سرکش روى حرف کاف)
کامپيوتر : ضربه زدن
معمارى : کوبه
روانشناسى : ضربه خفيف
ورزش : فشار با پا،ضربه با کنترل ،راندن کمتر از ظرفيت ،حرکت توام دست و پا
علوم هوايى : کورس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها