معنی و ترجمه کلمه structural failure به فارسی structural failure یعنی چه

structural failure


نقص يا ضعف سازه اى
علوم هوايى : شکست در برابر نيرو يا بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها