معنی و ترجمه کلمه structural joints به فارسی structural joints یعنی چه

structural joints


درزهاى ساختمانى
عمران : درزهاى استخوان بندى ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها