معنی و ترجمه کلمه structural requirement به فارسی structural requirement یعنی چه

structural requirement


نياز استاتيکى( محاسبه)...
معمارى : نياز استاتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها