معنی و ترجمه کلمه stucco به فارسی stucco یعنی چه

stucco


اندود گچ وسيمان ،گچ کارى روى بنا،با گچ سفيد کردن ،گچ کارى کردن
معمارى : اندود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها