معنی و ترجمه کلمه stud به فارسی stud یعنی چه

stud


ميله شمع ،گل ميخ ته کفش ،تيرچوب ،پايه چوبى ،توفال ،گلميخ ،گل ميخ ،قپه ،دکمه سردست ،دسته ،اسب تخمى ،حيوانى که براى اصلاح نژاد نگهدارى ميشود،داربست ،ميخ زدن ،نشاندن ،اراستن ،مرصع کردن ،پرکردن
علوم مهندسى : ستون
معمارى : قبه
ور زش : اسب نر براى جفت گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها