معنی و ترجمه کلمه student of medicine به فارسی student of medicine یعنی چه

student of medicine


شاگرديامحصل طب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها