معنی و ترجمه کلمه student به فارسی student یعنی چه

student


دانشجو،دانش اموز،شاگرد،اهل تحقيق
علوم نظامى : دانشجوى دوره هاى تخصصى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها