معنی و ترجمه کلمه studious to do a thing به فارسی studious to do a thing یعنی چه

studious to do a thing


مايل( يامشتاق ) بکردن کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها