معنی و ترجمه کلمه stupe به فارسی stupe یعنی چه

stupe


حوله داغ ،ضماد گرم ،حوله ،لحافک زخم ،رفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها